Kutsu: yhdistyksen syyskokous 8.11.2023 klo 18 – etäosallistumismahdollisuus

Suomen sosiaalipsykologit ry:n yhdistyksen syyskokous eli vaalikokous järjestetään keskiviikkona 8.11.2023 kello 18:00 alkaen YKA:n toimistolla osoitteessa Mikonkatu 8 A, 9. krs, 00100 Helsinki.
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäosallistujat voivat liittyä mukaan tämän linkin kautta: https://meet.google.com/bzt-khzh-vib
 
Kokouksessa valitaan yhdistykselle uusi hallitus vuodelle 2024. Lämpimästi tervetuloa mukaan – voit asettua itse ehdolle hallitukseen tai saapua kannustamaan muita. Lisätietoa hallitukseen hakemisesta ja hallitustoiminnasta löydät tämän tekstin lopusta esityslistan alta.
 

Yhdistyksen kokouksessa äänioikeutettuja ovat ainoastaan yhdistyksen jäsenet.

Syyskokouksen jälkeen iltaa jatketaan pikkujoulujen merkeissä. Huomioithan, että pikkujouluihin tulee ilmoittautua etukäteen. Tarkemmat tiedot pikkujouluista löydät täältä.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 9. kohta: ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistan kautta ja julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta

Hallitus ehdottaa, että sekä jäsenluokka I että jäsenluokka II jäsenmaksuja korotetaan, jotta yhdistyksellä olisi enemmän resursseja aktiiviseen toimintaan. Jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2024 ehdotetaan:

  • Jäsenluokka I 30 €
  • Jäsenluokka II 10 € 

Tällä korotuksella saadaan noin 1 500 € lisää yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen.

Yhdistyksen hallintokulut ovat olleet nousussa inflaation ansiosta ja niitä on vaikea enää kiristää ilman, että joudutaan luopumaan joistakin hallinnollisista palveluista, jotka helpottavat yhdistyksen toimintaa. Hallitus on tehnyt paljon toimenpiteitä hallintokulujen vähentämiseksi vuodelle 2024, mutta nekään eivät itsessään riitä, jos toiminnan halutaan kasvavan tulevaisuudessa.

Jäsenmaksuja laskettiin vuoden 2021 jälkeen, koska koronan takia yhdistys vähensi toimintaansa. Yhdistys käytti vuoden 2022-2023 toimintansa rahoittamiseen yhdistykselle kertynyttä varallisuutta, joka alkaa nyt olla loppumassa. Aktivoidaakseen toimintaansa yhdistyksen täytyy kasvattaa rahoitustaan.

6. Päätetään yhdistyksen jäsenten erottamisesta, joilta on jäsenmaksu suorittamatta vähintään kahtena edellisenä vuotena

Yhdistyksen sääntöjen 4. kohta: “Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi ja poistaa tämän jäsenrekisteristä, ellei tämä ole maksanut jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuotena.”

Ehdotetaan, että jäsenet, joilta on suorittamatta jäsenmaksu vähintään kahtena viimeisimpänä vuotena, poistetaan jäsenrekisteristä seuraavan yhdistyksen kokouksen yhteydessä (maaliskuun kevätkokous). Tällaisia jäseniä on viimeisimmän tiedon mukaan (16.10.) ollut 109. Jäsenille lähetetään henkilökohtaisesti tieto erottamisesta ja tarjotaan mahdollisuus suorittaa viimeisin jäsenmaksu. Jäsenet, joiden jäsenmaksu on seuraavaan kevätkokoukseen mennessä suorittamatta, poistetaan rekisteristä.

7. Päätetään toiminnantarkastajille annettavasta palkkiosta

Hallitus ehdottaa, että palkkio säilytetään nykyisellä tasollaan, eli 50 € per tarkastaja

8. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ovat liitteenä. 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet: 2-10 varsinaista jäsentä sekä 0-5 yleisvarajäsentä

11. Päätetään varajäsenten kutsumisjärjestys hallituksen kokouksiin

Esitys: Varajäseniä kutsutaan hallituksen kokouksiin tarpeen ja saatavuuden mukaan. Varajäsenet saavat olla paikalla hallituksen kokouksissa myös ilman eri ilmoitusta tai kutsua.

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

13. Muut esille tulevat asiat


HALLITUSTOIMINTA SUOMEN SOSIAALIPSYKOLOGIT RY:SSÄ

Yhdistyksen hallituksessa pääsee tekemään monipuolisesti erilaisia asioita oman kiinnostuksen ja resurssien mukaan.

Hallituksessa voit esimerkiksi:
🎭 Ideoida ja järjestää tapahtumia, koulutuksia, webinaareja tai mentorointia sosiaalipsykologien yhteisölle.
✍️ Kirjoittaa blogikirjoituksia ja artikkeleita tai muuta sisältöä yhdistyksen Vaikutuksessa -verkkomediaan.
📣 Edistää yhdistyksen ammatillista edunvalvontaa.
⭐️ … tai tuoda toimintaan jotain ihan uutta!

 
Aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta tai hallitustyöskentelystä ei tarvita, kiinnostus ja into yhteiseen tekemiseen riittää. Yksin ei myöskään jää, sillä hommia tehdään yhdessä muiden hallituslaisten kanssa. Entiset hallitustoimijat perehdyttävät uuden hallituksen ja ovat myös apuna tarvittaessa.
 
Toivomme hallitusaktiiveiksi eri-ikäisiä, ja erilaisilla ura- ja työkokemustaustoilla varustettuja sosiaalipsykologeja ja sosiaalipsykologian opiskelijoita.
 
Voit asua missä päin Suomea tahansa, sillä hallituksen kokouksiin voi osallistua etäyhteydellä.
 

Hallitustoiminta antaa sinulle muun muassa:
🏆 Kokemusta järjestötoiminnasta sekä monipuolisista tehtävistä kiinnostuksesi mukaan (esim. viestintä, fasilitointi, projektikoordinointi, verkkosivujen kehittäminen).
🎉 Mahdollisuuksia edustaa yhdistystä sosiaalipsykologian alan tapahtumissa (mm. sosiaalipsykologian päivät ja muiden alan järjestöjen tapahtumat).
👨‍👨‍👧‍👧 Uusia tuttavuuksia ja verkostoja sosiaalipsykologien yhteisössä!

NÄIN ASETUT EHDOLLE HALLITUKSEEN

Voit ilmoittaa halukkuudestasi toimia yhdistyksen hallituksessa:
A) Osallistumalla vaalikokoukseen joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä ja kertoa, että olet käytettävissä hallitukseen
B) TAI ilmoittamalla halukkuutesi etukäteen sähköpostitse hallituksen puheenjohtajalle (helena.rovamo@sosiaalipsykologit.fi) tiistaihin 7.11. mennessä.
 
Löydät vaalikokouksen myös sosiaalisen median eventteinä Facebookista ja LinkedInistä.