Kutsu: yhdistyksen kevätkokous 5.3.2024 klo 19 Helsingissä/etänä

Tervetuloa Suomen sosiaalipsykologit ry:n yhdistyksen kevätkokoukseen
5.3.2024 kello 19.

Kiinnostaisiko sinua toimia yhdistyksen hallituksessa? Voit ilmoittaa
kiinnostuksestasi etukäteen laittamalla sähköpostia osoitteeseen
info@sosiaalipsykologit.fi tai ilmoittaa siitä kokouksessa. Hallituksessa on
vielä kaksi paikkaa vapaana – olet lämpimästi tervetullut mukaan
toimintaan!

Paikka: YKA:n toimisto Mikonkatu 8A 00100 Helsinki, 9 krs.
Kokoukseen on myös mahdollista osallistua etänä Google Meetsin
kautta,
kirjautumislinkki: https://meet.google.com/iwe-rcdk-qgy
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
Sääntöjen 9. kohta: ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen
kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistan kautta ja
julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä se kirjallisena
kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä.”
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätös, joka käsittää
tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2023 hallitukselle
8. Valitaan enintään kaksi (2) uutta jäsentä yhdistyksen hallitukseen
9. Päätetään kulukorvauksista hallituksen jäsenille vuonna 2024
Päätetään, korvaako yhdistys hallituksen jäsenille matka- ja/tai
majoituskulut osallistumisesta livekokouksiin sekä osallistumisesta
tilaisuuksiin, joissa edustetaan yhdistystä.
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen ja hallitustoimintaan liittyvissä kysymyksissä voi olla
yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan
sanna.arvola@sosiaalipsykologit.fi