Toiminnan tarkoitus

Suomen Sosiaalipsykologit ry:n tarkoituksena on:

  1. sosiaalipsykologien ammatillisen ja yhteiskunnallisen aseman parantaminen,
  2. ammatin tunnetuksi tekeminen,
  3. valmistuneiden sosiaalipsykologien ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen,
  4. alan koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen sekä
  5. toimiminen sosiaalipsykologeja yhdistävänä tahona.

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, yliopistojen, korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, koulutuksia ja vapaamuotoisia tapaamisia. Yhdistys osallistuu vuosittain Sosiaalipsykologian päivien järjestämiseen yhteistyössä sosiaalipsykologiaa opettavien yliopistojen ja Suomen psykologisen seuran sosiaalipsykologian jaoksen kanssa. 

toiminta