Mentorointiohjelma saa jatkoa taas syksyllä 2024 – Haemme aktoreita ja mentoreita!

Oletko valmistumassa oleva tai vastavalmistunut sosiaalipsykologi? Pohditko omaa ammatillista identiteettiäsi tai sosiaalipsykologian hyödyntämistä työelämässä? Entä oletko jo jonkun aikaa sosiaalipsykologina työskennellyt osaaja, joka haluaisi jakaa kokemuksiaan ja osaamistaan uraansa aloittelevan kollegan kanssa? 

Nyt sinulla on upea mahdollisuus toimia mentorina tai aktorina Suomen sosiaalipsykologit ry:n mentorointiohjelmassa! Yhdistys jatkaa mentorointiohjelmien järjestämistä syksyllä 2024. Ohjelma on suunnattu valmistumassa oleville tai vastavalmistuneille yhdistyksen jäsenille ja heidän mentoreilleen. Olemme järjestäneet mentorointiohjelman jo viisi kertaa, joista jokaisella osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ohjelman toteutukseen.

Mentoroinnissa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi työnhaku, työhaastattelutilanteiden harjoittelu, omaan ammatilliseen identiteettiin liittyvät pohdinnat sekä työelämäverkostojen laajentaminen. Mentoroinnissa on tärkeää myös vastavuoroisuus. Mentoroinnin on tarkoitus antaa ideoita ja uusia ajatuksia niin mentorille kuin aktorillekin. Mentorille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tutustua vastavalmistuneen sosiaalipsykologin ajatuksiin työelämästä, auttamisen iloa sekä verkostoja muista ohjelmaan osallistuvista sosiaalipsykologeista.

Viime vuoden palautteen perusteella mentorointi on tarjonnut työkaluja esimerkiksi seuraavien teemojen käsittelyyn:

  • Mentorointiohjelma on tarjonnut käytännön vinkkejä työssä jaksamiseen 
  • Ohjelmassa on käyty yhdessä läpi työnhakuun liittyviä dokumentteja sekä tarjottu käytännön neuvoja työnhakuun
  • Ohjelma on auttanut sekä aktoreita että mentoreita omien vahvuuksien sanoittamisessa
  • Mentorointiohjelman aikana on saavutettu omia työelämään tai opiskelujen loppuvaiheeseen liittyviä tavoitteita 
  • Ohjelma on tarjonnut näkökulmia erilaisiin urapolkuihin
  • Ohjelma on auttanut hahmottamaan sosiaalipsykologien erityisosaamisalueita

Mentorointiohjelmaan kuuluu neljä yhteistapaamista, jotka järjestetään etäyhteyksin:

Kaikille yhteinen aloitustapaaminen tiistaina 10.9.2024 klo 18
Mentorien välitapaaminen tiistaina 22.10.2024 klo 18
Aktorien välitapaaminen tiistaina 12.11.2024 klo 18
Kaikille yhteinen lopetustapaaminen tiistaina 4.2.2025 klo 18

Ohjelman aikana mentori-aktori -parit sitoutuvat tapaamaan vähintään viisi kertaa. Mentoroinnin onnistumisen kannalta on tärkeää, että sekä mentori että aktori pystyvät sitoutumaan mentorointiohjelmaan.

Hae mentoriksi tai aktoriksi oheisen lomakkeen kautta viimeistään 31.3.2024! Mentoroinnin tueksi tarjoamme koulutusta ja materiaaleja, joten aiempaa kokemusta mentoroinnista ei vaadita. 

Hakulomake mentoreille: https://forms.gle/9Rok8NRm1hWGXTde7

Hakulomake aktoreille: https://forms.gle/pyZTbkcfmGJbNV3K6 

Lisätietoa saat tarvittaessa Suomen sosiaalipsykologit ry:n mentorointivastaavilta Iidalta (iida.vaatanen@sosiaalipsykologit.fi) ja Helenalta (helena.rovamo@sosiaalipsykologit.fi)

Tervetuloa mukaan!