Mitä sosiaalipsykologia on?

Sosiaalipsykologia tutkii vuorovaikutusta yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välillä. Se kohdistaa huomionsa samanaikaisesti sekä yksilöön että ryhmään. Kiinnostuksen kohteena ovat ihmismielen sosiaalinen muotoutuminen sekä yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntien väliset suhteet. Sosiaalipsykologia kuvaa ja selittää sosiaalisten ilmiöiden syntyä ja muuttumista ja erittelee ryhmätoiminnan säännönmukaisuuksia.