Yhdistyksen kevätkokous 8.9.2020

SUOMEN SOSIAALIPSYKOLOGIT RY:N KEVÄTKOKOUS

Aika: tiistai 8.9.2020 klo 18

Paikka: Rikhardinkadun kirjasto, Ryhmätila Aurora, Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu ennakkoon 2.9.2020 mennessä osoitteeseen info@sosiaalipsykologit.fi

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sääntöjen 8. kohta: ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistan kautta ja julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”

Kutsu jäsenkirjeessä                   22.8.2020

Kutsu verkkosivuilla                    22.8.2020

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta yhdistyksen hallituksen esityksen pohjalta

6. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä  tilintarkastuskertomuksen

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

9. Käsitellään muut asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi

Kysymykset: info@sosiaalipsykologit.fi

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista vahvistettiin 30.4.2020. Lain myötä yhdistyslaista voidaan poiketa mm. siten, että yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää 30.9.2020 mennessä, etäosallistumien yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä, ja 30.9.2020 mennessä järjestettävän yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä voi olla ilmoittautuminen.

Lisätietoja:

https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta

https://www.soste.fi/uutinen/uusi-laki-helpottaa-yhdistysten-kokousten-jarjestamista-koronaepidemian-aikana/