Puun lehdet

Sosiaalipsykologi-kyselyn raportti on julkaistu!

Sosiaalipsykologi 2019 -kyselyn tulokset on nyt julkaistu. Kyselyllä kartoitettiin sosiaalipsykologien työtilannetta, työhön sijoittumista ja työllistymisen haasteita sekä selvitettiin samalla, millaisia toiveita vastaajilla on Suomen sosiaalipsykologit ry:n toiminnalle.

  • Kyselyyn vastasi 156 henkilöä. Vastaajamäärä laski aikaisemmista vuosista (2016 vastaajia oli 199).
  • Vastaajista selvästi suurin osa, 77 %, oli suorittanut sosiaalipsykologian ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri).
  • Vastaajista 76 % ilmoitti olevansa töissä. Vastaajat sijoittuivat laajasti eri sektoreille (sosiaali- ja terveysala 32 %, opetus ja koulutus 20 %, henkilöstöala 15 %, tutkimus 10 %, hallinnon ala 9 %, konsultointi 5 %, myynti ja markkinointi 4 %, tiedotus- ja viestintäala 4 %, kulttuuriala 1 %).
  • Vastaajista 5 % oli kyselyhetkellä työttömiä työnhakijoita, mutta 32 % ilmoitti olleensa työttämänä viimeisen viiden vuoden aikana. Työllistymisen haasteiksi koettiin esimerkiksi työnantajien huono tietämys sosiaalipsykologin tutkinnosta ja sosiaalipsykologien valmiuksista toimia työelämässä.
  • 73 % vastaajista ilmoitti, että sosiaalipsykologien ammattinimike pitäisi laillistaa. 21 % vastasi, että asia ei kosketa heitä, ja 6 % vastaajista ilmoitti, että sosiaalipsykologien ammattinimikettä ei pidä laillistaa. Vastausten mukaan laillistaminen toisi sosiaalipsykologeille muun muassa uskottavuutta ja tunnettuutta. Toisaalta tuotiin esille, että sosiaalipsykologia on ns. generalistinen tutkinto, ja tällä hetkellä tutkinnolla voi työllistyä hyvin monenlaisiin tehtäviin.
  • Vastaajista 66 % oli Suomen sosiaalipsykologit ry:n jäseniä. Yhdistyksen koettiin palvelevan jäseniä erityisesti edistämällä ammatillista asemaa ja tiedottamalla sosiaalipsykologeja koskevista ajankohtaisista aiheista.

Lue koko raportti täältä: https://www.sosiaalipsykologit.fi/wp-content/uploads/2020/03/SP2019-kyselyn-raportti.pdf