Sosiaalipsykologian päivien 2023 abstraktihaku on auki – hae 28.2. mennessä!

Vuosittainen suomalainen sosiaalipsykologian konferenssi Sosiaalipsykologian päivät järjestetään Tampereella 4.–5.5.2023. Konferenssin esityksiä koskeva abstraktihaku on nyt auki! Abstrakteja voi lähettää joko työryhmiin, ja mikäli mikään työryhmä ei vaikuta sopivalta, voi abstraktin lähettää myös valitsemalla lomakkeen työryhmää koskevassa kysymyksessä vaihtoehdon “other”.  Lisätiedot löytyvät alta löytyvästä linkistä. Abstraktit tulee toimittaa .pdf-muodossa 28.2.2023 mennessä.

Abstraktin lähettääksesi sinun ei tarvitse olla meritoitunut tutkija, vaan voit myös tulla esittelemään esimerkiksi työn alla olevaa maisterintutkielmaasi ja saada inspiroivaa palautetta ja vinkkejä tutkielman viimeistelyyn. Konferenssia järjestävä toimikunta tiedottaa abstraktien hyväksymisestä 20.3.2023 mennessä. 

Konferenssin teemana on tänä vuonna Critical Interactions. Sosiaalinen vuorovaikutuksen voidaankin katsoa olevan kriittistä sanan useissa merkityksissä. Sosiaalinen vuorovaikutus muokkaa yksilöllisiä kokemuksiamme, motiivejamme ja asenteitamme sekä vaikuttavat myös moninaisesti sosiaalisiin suhteisiimme. Sosiaalinen vuorovaikutus voi olla ”kriittistä” myös toisessa mielessä. Kriittinen ajattelu on tieteellisen tutkimuksen ytimessä. Sen sijaan että hyväksyisimme auktoritatiiviset väitteet annettuina, meidän ei pitäisi koskaan lakata kysymästä, miksi ja miten asiat tapahtuvat niin kuin ne tapahtuvat.

Konferenssin pääpuhujat ovat professori Ann Weatherall (Bedforshire University), professori Anssi Peräkylä (Helsingin yliopisto) ja professori Anne Berman (Uppsala University). Lisäksi päivät koostuvat suomen- ja englanninkielisistä työryhmistä.

Sosiaalipsykologian päivät 2023 järjestää Suomen psykologisen seuran sosiaalipsykologian jaosto yhdessä Tampereen yliopiston tutkijoista koostuvan työryhmän kanssa. Suomen sosiaalipsykologit ry on tapahtuman yhteistyökumppani.

Lisätietoa tapahtumasta: https://events.tuni.fi/socialpsychologyconference2023/