Kutsu: Yhdistyksen syyskokous 25.11.2021

SUOMEN SOSIAALIPSYKOLOGIT RY:N SYYSKOKOUS

Aika: torstai 25.11.2021 klo 17.30

Paikka: Ravintola Roasberg, Mikonkatu 13, 00100 Helsinki. 

Kokoukseen voi osallistua yhdistyksen sääntöjen mukaisesti myös etäyhteydellä. Ilmoittaudu kokoukseen ennakkoon 23.11.2021 mennessä ennakkoilmoittautumislomakkeella: https://forms.gle/gbshXKT3ha2m3LT86.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Sääntöjen 9. kohta: ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistan kautta ja julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”

Kutsu jäsenkirjeessä   1.11.2021

Kutsu verkkosivuilla    1.11.2021

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta

Hallituksen esitys: jäsenmaksua lasketaan, koska lehden menoja ei enää ole ollut ja koronasta johtuvien syiden takia muita menoja on ollut vähemmän.

  • Luokka I 25 euroa (työssäkäyvät jäsenet)
  • Luokka II 8 euroa (opiskelijat, työttömät ja vastaavassa taloudellisessa asemassa olevat)
  • Luokka III 50 euroa (yhdistykset, yhteisöt ja kannattajajäsenet)

6. Yhdistyksen jäsenten erottaminen

  • Liite jäsenistä, jotka eivät ole täyttäneet jäsenyyden sääntömääräistä perustetta; jäsenmaksujen maksaminen vähintään kahteen vuoteen

7. Päätetään toiminnantarkastajille annettavasta palkkiosta, jonka avulla toiminnantarkastajat voitaisiin sitouttaa paremmin tehtävään. 

8. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 yleisvarajäsentä. Syyskokouksessa nimetään varajäsenten kutsumisjärjestys hallituksen kokouksiin.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi

Kysymykset: info@sosiaalipsykologit.fi

Yhdistyksen säännön 10. kohta mukaan “Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”