Kutsu: Yhdistyksen kevätkokous 23.3.2021

SUOMEN SOSIAALIPSYKOLOGIT RY:N KEVÄTKOKOUS

Aika: tiistai 23.3.2021 klo 17

Paikka: Tikkurilan kirjaston parkkipaikka, Lummetie 4, 01300 Vantaa. Kokous järjestetään ulkona turvaetäisyyksin koronatilanteen vuoksi. Suosittelemme vahvasti kokoukseen osallistumista etäyhteydellä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella yli 6 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. 

Noudatamme kokouksessa näitä rajoituksia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Ilmoittaudu kevätkokoukseen ennakkoon 17.3.2021 mennessä osoitteeseen info@sosiaalipsykologit.fi ja kerro viestissäsi, osallistutko kokoukseen etänä vai paikan päällä.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Sääntöjen 9. kohta: ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistan kautta ja julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”

Kutsu jäsenkirjeessä         6.3.2021

Kutsu verkkosivuilla          6.3.2021

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

8. Käsitellään muut asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi

Kysymykset: info@sosiaalipsykologit.fi

Yhdistyksen säännön 10. kohta mukaan “Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.” 

Osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi suoraan lain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista osuuskunnan tai yhdistyksen kokoukseen, joka pidetään viimeistään 30.6.2021.

Lisätietoja yhdistyksen kokousten järjestämisestä koronatilanteessa:

https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-DpAo81qF9aPZ

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6?t=1613039012306