Kutsu: Yhdistyksen kevätkokous 22.3.2021 (+ mahdollisuus tulla mukaan hallitukseen)

SUOMEN SOSIAALIPSYKOLOGIT RY:N KEVÄTKOKOUS

Aika: Tiistai 22.3.2022 klo 17

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 4 (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä Google Meet -palvelun kautta. Suosittelemme vahvasti etäosallistumista vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Ilmoita halukkuudestasi osallistua kokoukseen etäyhteydellä 18.3.2022 mennessä osoitteeseen info@sosiaalipsykologit.fi. Kokouksen osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kokouksen alkamista.

Kokouksessa on mahdollista hakea mukaan Suomen sosiaalipsykologit ry:n hallitukseen vuodelle 2022. Voit asettautua ehdolle hallitukseen kokouksessa tai ilmoittamalla ehdokkuutesi etukäteen sähköpostitse hallituksen puheenjohtajalle: milla.hallikas@sosiaalipsykologit.fi

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Sääntöjen 9. kohta: ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistan kautta ja julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”

Kutsu jäsenkirjeessä:         23.2.2022

Kutsu verkkosivuilla:          23.2.2022

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 hallitukselle

8. Valitaan enintään seitsemän (7) uutta jäsentä yhdistyksen hallitukseen

9. Käsitellään muut asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi

10. Kokouksen päättäminen

Kysymykset: info@sosiaalipsykologit.fi