Kutsu: Suomen sosiaalipsykologit ry:n syyskokous

Aika: ti 26.11.2019 klo 18.00

Paikka: Ravintola Virgin Oil (Kaivopiha, Mannerheimintie 5, Helsinki)

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sääntöjen 9. kohta: ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistan kautta ja julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”

Kutsu jäsenkirjeessä   30.10 .2019

Kutsu verkkosivuilla    01.11.2019

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta

Hallituksen esitys: jäsenmaksu pidetään ennallaan

  • Luokka I 28 euroa (työssäkäyvät jäsenet)
  • Luokka II 10 euroa (opiskelijat, työttömät ja vastaavassa taloudellisessa asemassa olevat)
  • Luokka III 50 euroa (yhdistykset, yhteisöt ja kannattajajäsenet)

6. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 yleisvarajäsentä. Syyskokouksessa nimetään varajäsenten kutsumisjärjestys hallituksen kokouksiin.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Ritva Määttänen (maattanen.ritva@gmail.com).