Kutsu: Kevätkokous Helsingissä 30.3.2019

Suomen sosiaalipsykologit ry:n kevätkokous

Aika: la 30.3.2019 klo 13.00

Paikka: Tiedekulma, ala-aula. Tiedekulman osoite: Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sääntöjen 8. kohta: ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistan kautta ja julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”

Kutsu jäsenkirjeessä                   14.3.2019

Kutsu verkkosivuilla                     15.3.2019

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta yhdistyksen hallituksen esityksen pohjalta

6. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

9. Käsitellään muut asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi

Lisätietoja: puheenjohtaja Ritva Määttänen

 maattanen.ritva@gmail.com