Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologien kevätjuhla

Huhtikuun 19. päivänä juhlittiin Itä-Suomen yliopistosta valmistuneita sosiaalipsykologeja ensimmäisissä virallisissa Sosiaalipsykologian kevätjuhlissa. Myös Suomen sosiaalipsykologit ry osallistui juhlaan. Puheenjohtaja Helena Rovamo ja varapuheenjohtaja Helenor Tormis onnittelivat yhdistyksen puolesta vastavalmistuneita sekä esittelivät tilaisuudessa yhdistyksen toimintaa.

Kevätjuhlassa kuulimme seitsemän erilaisen pro gradu-tutkielman tuloksia. Helmi Kortetmaan tutkielma selvitti työn ja vapaa-ajan tapapainoa etätyössä ja miten ikä, sukupuoli ja asumistilanne vaikuttavat siihen. Silvia Ylikulju perehtyi tutkielmassaan ajankohtaiseen soten maailmaan ja tarkasteli kriittis-diskuriivisesti paikallislehtien rakentamaa kuvaa sote-uudistuksesta. Sanna Arvolan tutkielma tarkasteli visuaalisia representaatiota erilaisten aikakauslehtien kansikuvissa. Helenor Ojapold (nykyisin Tormis) analysoi diskursiivisesti affektiivista polarisaatiota al-Hol leirin naisia ja lapsia koskevassa poliittisessa keskustelussa. Essi Ikäheimonen perehtyi gradussaan rokotekriittisyyden rakentumiseen verkkokeskusteluissa ennen COVID-19 pandemiaa. Saara Partasen tutkielma analysoi diskursiivisesti varhaiskasvatuksen opettajien työn arjen kokemuksia Varhaiskasvatuksen kertomuksia -tilillä. Viimeisenä Ella Heimonen esitteli gradunsa, jossa selvitettiin millainen on hyvä elämä nuorten tulevaisuuskertomuksissa.

Tänä keväänä valmistuneet ovat suorittaneet opintonsa monien yhteiskunnallisten murrosten keskellä, ja maailma on monin osin muuttunut siitä, kun he aloittivat opintonsa. Muutosten keskellä kyky ymmärtää ihmisten keskinäistä kanssakäymistä sekä sosiaalisten suhteiden merkitystä ihmisten hyvinvoinnille onkin välttämätöntä. Kevätjuhlassakin kuullut esitykset osoittavat, miten monipuolisia näkökulmia sosiaalipsykologia kykenee tarjoamaan yhteiskunnallisten muutosten tarkasteluun.