Mitä hallitustyö Suomen sosiaalipsykologeissa pitää sisällään?

Oletko pohtinut, mitä yhdistyksen hallituksessa käytännössä tehdään? Viisi Suomen sosiaalipsykologit ry:n vuoden 2019 hallituslaista, Ritva, Päivi, Sunna, Suvi ja Terhi, kertovat omista rooleistaan ja kokemuksistaan.

Jos hallitustyöskentely voisi kiinnostaa sinuakin, tule mukaan Suomen sosiaalipsykologit ry:n 2020 hallitukseen!

Ritva Määttänen, puheenjohtaja

”Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana olen päässyt johtamaan hallitusten jäsenten työskentelyä rakentavassa vuorovaikutuksessa ja vastamaan toiminnan kehittämisestä. 

Lisäksi puheenjohtaja edustaa Suomen sosiaalipsykologeja hallituksen ulkopuolella. Olen verkostoitunut erilaisten ja mielenkiintoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Pidän tärkeänä, että yhdistyksen toiminnassa huomioidaan ympäri Suomea asuvat sosiaalipsykologit ja sosiaalipsykologian opiskelijat. Helsingin lisäksi olemme lisänneet yhteistyötä myös kuopiolaisten ja tamperelaisten sosiaalipsykologien kanssa.” 

Päivi Orilähde, varapuheenjohtaja, jäsenvastaava

”Olen toiminut sosiaalipsykologien hallituksessa myyntivastaavana, jäsenvastaavana ja varapuheenjohtajana. Myyntivastaavana olen hankkinut yhdistykselle tuloja mainosmyynnin kautta. Yhdistyksen pääsääntöinen tulonlähde on jäsentulot, mutta tuloja ja rahoitusta tarvitaan myös muualta, jotta voisimme tarjota jäsenillemme parempia palveluja.

Jäsenvastaavan tehtäviin kuuluvat mm. jäsenrekisterin ylläpitäminen, jäsenten tietojen päivittäminen, uusien jäsenten esittäminen hallitukselle ja jäsenkirjeiden lähettäminen. Jäsenvastaava pohtii yhdessä hallituksen kanssa miten ja mistä saamme uusia jäseniä ja miten voimme palvella heitä paremmin. Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan työpari. Varapuheenjohtaja tuuraa tarvittaessa puheenjohtajaa, joten hänellä on oltava sama tietämys yhdistyksen asioista ja niiden hoitamisesta kuin puheenjohtajallakin on. Asiat pitää hoitaa hyvän hallitustavan mukaisesti ja juridisesti oikein.

On tärkeää, että hallituksen jäsenillä on erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä asioiden kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä. Hyvät suunnitelmat täytyy kuitenkin myös pystyä toteuttamaan käytännössä. Hallitustyöskentely vaatii pitkäjänteisyyttä ja vastuunottokykyä.

Hallitustyöskentelyssä on mahdollisuuksia kehittää hallituksen toimintaa monin eri tavoin. Omia vahvuuksiaan voi hyödyntää yhdessä muiden kanssa. Asioita voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Tule mukaan yhdistyksen toimintaan; tapaat eri aloilla toimivia sosiaalipsykologeja ja pystyt vaikuttamaan asioihin!”

Sunna Tepsell, edunvalvontavastaava

”Suomalaiset sosiaalipsykologit ovat määrällisesti aika pieni porukka. Siksi edunvalvonta on meille erityisen tärkeää, ja meidän on oltava erityisen aktiivisia.

Edunvalvonta tarkoittaa käytännössä vaikkapa sosiaalipsykologien työllisyysmahdollisuuksien monipuolistamista. Muulta yhteiskunnalta puuttuu vielä monin paikoin tietoa sosiaalipsykologien osaamisesta ja tieteenalan mahdollisuuksista. Olisi kaikkien etu, jos tämä tieto olisi laajemmin saatavilla.

Toimimme myös jäsenten yhteydenottojen perusteella. Epäkohtien tullessa esille voimme olla yhteydessä päättäjiin, kuten kansanedustajiin ja ministereihin. Suomen sosiaalipsykologit ry on käynyt hiljattain mm. tapaamassa tulevaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkista.

Yhteyksien rakentaminen jatkuu. Voisiko sosiaalipsykologien ääni kuulua yhteiskunnassa vielä voimakkaammin? Henkilökohtaisesti toiminta pysyy mielekkäänä ja mielenkiintoisena, kun saa itse seurata työllisyys- ja koulutuspoliittista kehitystä.”

Suvi Jokelainen, Vaikutuksessa-median päätoimittaja

”Olen ollut hallituksen toiminnassa mukana viisi vuotta, ensimmäiset neljä vuotta Sosiaalipsykologi-lehden toisena päätoimittajana, ja kuluneen vuoden aikana verkkomediatoimikunnan puheenjohtajana ja Vaikutuksessa-median toisena päätoimittajana.

Vaikutuksessa-median rakentaminen ja perustaminen sekä yhdistyksen nettisivujen uudistaminen oli antoisa ja kiinnostava projekti, joka toteutettiin kevään 2019 aikana. Projektin aikana me muun muassa uudistimme yhdistyksen nettisivujen visuaalisen ilmeen ja päätimme Vaikutuksessa-median nimen. Päätoimittajana jatkuvasti kontaktoin ja ohjeistan kirjoittajia, editoin tekstejä, etsin juttuihin sopivia kuvia sekä kirjoitan artikkeleita.

Vaikutuksessa-median rakentamisen ja perustamisen kautta sain olla mukana luomassa jotakin uutta, ja se motivoi minua valtavasti. Olinkin iloinen, kun Vaikutuksessa-media valittiin Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäseneksi. Kultti ry on noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö, ja sen jäseniä ovat myös molempien sosiaalipsykologian lähitieteiden lehdet Psykologia ja Sosiologia.

Olen tykännyt olla mukana hallituksen toiminnassa, sillä olen päässyt toteuttamaan itseäni, käyttämään luovuuttani sekä hyödyntämään omia vahvuuksiani. Näiden vuosien aikana olen myös oppinut paljon uutta ja olen saanut tutustua muihin sosiaalipsykologeihin. Oman kokemukseni pohjalta voin lämpimästi suositella hallitustoimintaan mukaan tulemista kaikille kiinnostuneille!”

Terhi Hyvönen, sihteeri, mentorointiohjelman vastaava, some-tuottaja

”Olen ollut mukana yhdistyksen hallituksessa ensimmäistä vuotta. Lähdin mukaan hallituksen toimintaan, koska halusin lähteä viemään eteenpäin kerran aiemmin järjestettyä mentorointiohjelmaa. Koen, että olen myös itse saanut mentorointiohjelmasta paljon. Olen tutustunut muihin sosiaalipsykologeihin, päässyt vetämään 17 parin mentorointiohjelmaa sekä koen, että olen tehnyt arvokasta työtä sosiaalipsykologien eteen, mikä on tuottanut minulle hyvän mielen.

Toimin myös hallituksen sihteerinä ja Vaikutuksessa-verkkomedian somevastaavana. Mielestäni on tärkeää, että sosiaalipsykologeja nostetaan mediassa esille, jotta tietoisuus meistä kasvaa.

Jos koet, että sosiaalipsykologeille tulisi järjestää enemmän yhteistä toimintaa, koulutuksia tai vain afterworkeja, lähde mukaan hallituksen toimintaan!”

Header text

Header text

Header text

Header text