Vaikutuksessa

“Älkää kuunnelko sitä pseudotietelijää!”

Häirintä informaatiovaikuttamisen muotona  Teksti: Tuuli Turja Tutkijoihin kohdistuu häirintää sosiaalisen median keskusteluissa. Häirinnän negatiiviset seuraukset vaikuttavat tutkijoiden hyvinvointiin ja johtavat myös itsesensuuriin. Etenkin systemaattisena informaatiovaikuttamisen

Lue lisää

Diversity in the Workplace

In inclusive workplaces all employees have equal rights and chances to access opportunities. Additionally, they have social ties, feel belonging, trust, and cooperate with others e.g. in shared projects.

Lue lisää
Raija Törrönen

Helenan tarina, Nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopistossa

’Olen Helena, sosiaalipsykologi ja nuorempi tutkija populismin mobilisointia kartoittavassa tutkimusryhmässä Itä-Suomen yliopistossa. Työssäni korostuu sosiaalipsykologisten teorioiden tunteminen ja hahmottaminen ilmiöiden selittäjänä, laadullisen tutkimuksen taidot, sekä kyky kriittiseen ajatteluun ja uteliaisuuteen. Tutkijana teen töitä itseohjautuvasti ja asioihin syvällisesti perehtyen, mutta samalla tukenani on muu tutkimusryhmä.’

Lue lisää

Empatiaa ja myötäintoa videovälitteisesti

Teksti: Sanna-Maria Ruokangas Korona-aikana etätyö on yleistynyt monilla aloilla. Varsinkin keväällä, korona-ajan alkaessa, sosiaalinen elämä muuttui radikaalisti, kun työaikana olevien kasvokkaisten tapaamisten määrä väheni merkittävästi

Lue lisää

Yhteisöllisyys voi ehkäistä etätyöapatian

Teksti: Sari Käpykangas Tässä ajassa työelämän haasteita ovat tylsistyminen, etätyöapatia ja jaksamisen ongelmat. Epävirallisen vuorovaikutuksen väheneminen työkavereiden kanssa lisää yksinäisyyden kokemuksia. On varmistettava ettei kukaan

Lue lisää