Tiedekulma

Paluu työn tulevaisuuteen useamman pysähdyksen kautta?

Sosiaalipsykologi Jaana-Piia Mäkiniemi kuvaa tutkimustuloksia, jotka viittaavat organisaation tukemien etätyötaitojen ja yksilön resilienssin olevan yhteydessä parempaan työhyvinvointiin. Hän kannustaa ihmisiä pohtimaan, mitä poikkeusajan käytäntöjä he haluavat jatkossa vahvistaa, tai kenties jättää taakse.

Lue lisää
Sosiaalinen media ja työn imu

Pitikö some meidät työn imussa läpi pandemian?

Useat tekijät selittävät työn imun notkahdusta pandemian pitkittyessä, mutta työhön liittymätön someviestintä työyhteisön sisällä näyttäisi selittävän yksilöiden välisiä pysyvämpiä eroja työn imun kokemuksissa. Jos sisäinen some siis tukee työpaikan yhteisöllisyyttä ja työn sujuvuutta, se voi olla yksi työhyvinvointia vahvistava tekijä.

Lue lisää

“Älkää kuunnelko sitä pseudotietelijää!”

Häirintä informaatiovaikuttamisen muotona  Teksti: Tuuli Turja Tutkijoihin kohdistuu häirintää sosiaalisen median keskusteluissa. Häirinnän negatiiviset seuraukset vaikuttavat tutkijoiden hyvinvointiin ja johtavat myös itsesensuuriin. Etenkin systemaattisena informaatiovaikuttamisen

Lue lisää