Lisbethin uratarina, Projektikoordinaattorina Sitra Labissä

Kirjoittaja: Lisbeth Strömberg

Kuva: Maija Koskinen

Olen Lisbeth, Sitra Labin projektikoordinaattori. Sitra Lab koostuu koulutusohjelmasta sekä yhteisöstä yhteiskunnallisen muutoksen tekijöille ja sellaisiksi tähtääville. Työssäni koordinoin ja suunnittelen yhteisömme toimintaa sekä autan koulutusohjelman pyörittämisessä. Koulutuksessa keskitymme aina yhteen aiheeseen kerrallaan. Koulutusohjelman aiheet valikoituvat Sitran vision perusteella ja ne tähtäävät vahvistamaan Suomen menestymistä tukemalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.  Tällä hetkellä käynnissä olevan koulutusohjelman aiheena on demokratian ja yhteiskunnallisen osallistumisen haasteet, kun taas edellisessä koulutusohjelmassa etsittiin luontopohjaisia ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin. 

Aiheesta riippumatta Labille tärkeää on ajatus siitä, että yhteiskunnallisen muutoksen tekemistä voi oppia. Koulutusohjelmassa sovelletaan sosiaalisen innovaatio-prosessin kulkua ja hyödynnetään tulevaisuus-, systeemi- sekä muotoiluajattelua, jotka sulavat yhdeksi kokonaisuudeksi. Labin yhteisön toimintaan kuuluvat esimerkiksi kuukausittaiset kaikille avoimet HERÄÄMÖ-aamiaistapahtumat.

Projektikoordinaattorin työ Labissa on mukava yhdistelmä ns. kädet savessa tekemistä, suunnittelua ja tiedonhankintaa. Suunnittelen yhteisömme toimintaa ja järjestän tapahtumia, autan koulutuspäivien järjestämisessä ja osallistun monenlaiseen kehitystyöhön yhdessä tiimin kanssa.

Tarvitsen työssäni hyviä organisointitaitoja sekä kykyä hahmottaa ja hallita laajoja kokonaisuuksia. Projekti-koordinaattorin työ sisältää paljon käytännön järjestelyä, minkä vuoksi minulla on toisinaan monta palloa ilmassa. Työssä tarvitsen myös hyviä viestintätaitoja, sillä minulla on paljon viestinnällisiä tehtäviä ja pidän yhteyttä suomalaisiin sekä kansainvälisiin sidosryhmiin. Myös uteliaisuuteni kantaa pitkälle tässä työssä: teemme työtä niin moninaisten teemojen parissa, että aina löytyy uutta mielenkiintoista opittavaa.

Sitra Lab nojaa vahvasti yhteisölliseen oppimiseen. Sosiaalipsykologina tässä työssä minua tukee erityisesti ryhmädynamiikan ilmiöiden tuntemus. Pääsen soveltamaan sosiaalipsykologian oppeja käytäntöön esimerkiksi silloin, kun autan tiimiämme koulutusten ryhmätapaamisten suunnittelussa sekä fasilitoinnissa. Koen, että ryhmäilmiöiden tunteminen teoriatasolla antaa mainion pohjan hyväksi fasilitoijaksi oppimiseen myös käytännössä. Olen myös osallistunut esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tiimien ryhmäytymistä tukevien toimenpiteiden suunnitteluun. Koen taustani auttavan minua myös olemaan hyvä työkaveri ja tiimin jäsen.

Työpäiväni ovat ilokseni hyvinkin vaihtelevia. Yksi päivä saattaa kulua tapahtumien käytännön järjestelyissä, toinen tulevaa toimintaa suunnitellessa tiimin tai sidosryhmien kanssa ja kolmas esimerkiksi koulutusohjelmamme lähipäiviä fasilitoimassa. Tällä hetkellä tämä kaikki hoituu etänä, joten virtuaalitapahtumien järjestäminenkin on tullut tutuksi! Työssäni minua inspiroi tehtävien monipuolisuuden lisäksi vahva poikkitieteellisyys sekä positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen eteen työskentely. Pidän myös siitä, että kohtaan työssäni paljon mielenkiintoisia ihmisiä – toivottavasti pian muutenkin kuin Zoomin välityksellä.