Näin suojaat lasta somessa

Lue kokeneen erityisasiantuntijan neuvot! Nina Vaaranen-Valkonen työskentelee erityisasiantuntijana ja Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnan hotline managerina Pelastakaa Lapset ry:ssä. Ninan mukaan on tärkeää, että aikuinen on tietoinen siitä, mitä lapsen ja nuoren digiarjessa tapahtuu.

Teksti: Suvi Jokelainen

”Me aikuiset olemme perinteisesti tottuneet ohjaamaan ja neuvomaan lapsia hyvin ja tarkasti esimerkiksi liikenneturvaan liittyvissä asioissa, mutta digimaailman liikenteeseen lähetämme lapsen usein aika lailla ilman tietoa ja ohjeistusta”, hän sanoo.

Ninan mukaan on tärkeää, että aikuinen on kiinnostunut lapsen ja nuoren digiarjesta. Arkisen keskustelun ja rupattelun myötä aikuinen voi antaa lapselle tai nuorelle tietoa myös digimaailmaan liittyvistä riskeistä. Rauhallinen keskustelu välittää lapselle vahvan viestin siitä, että digiarkeen liittyvistä asioista voi aina keskustella – myös siellä tapahtuvista vaikeista ja kurjista asioista. ”Hyvä keskustelu lapsen tai nuorten kanssa käynnistyy harvoin pelottelun tai kauhistelun kautta”, painottaa Nina.

Nina antaa konkreettisen vinkin keskustelun aloittamiseen: aikuinen voi esimerkiksi aloittaa keskustelun kyselemällä lapselta digiarjen mukavista asioista. ”Näin keskustelu lähtee hyvin käyntiin ja aikuinen voi mallintaa keskustelua kertomalla ensin itse asioista, joista pitää esimerkiksi somessa. Kun lapsen kanssa on ensin keskusteltu kivoista asioista, voi sen jälkeen kysyä digiarjen hämmentävistä ja ikävistä puolista”, Nina kuvaa.

Nina painottaa, että lasten ja nuorten kuvia käytetään valitettavasti myös vääriin ja rikollisiin tarkoituksiin ja hänen mukaansa aikuisten tulee olla siitä tietoisia. Hän kehottaa aikuisia rajaamaan lapsensa kuvien julkista jakamista sekä kertomaan lapselle ja nuorelle kuvamateriaalin jakamiseen liittyvistä riskeistä.

Voiko sitten jokin lapsen käyttäytymisessä viestiä siitä, että hänen digitaalisen median käytöstä, esimerkiksi somen käytöstä, tulee huolestua? Tässä asiassa Nina kannustaa aikuisia luottamaan omaan tunteeseen: ”Aika usein lapsen vanhempi tunnistaa oman lapsensa käyttäytymisestä, jos jokin asia ei ole kunnossa”, hän sanoo.

Lapsen äkillinen ja voimakas käyttäytymisen muutos, esimerkiksi vetäytyminen tai aggressiivinen käytös on aina merkki aikuiselle: ”Oman tunteen ääreen on tärkeä pysähtyä ja yhdessä selvittää lapsen kanssa mistä lapsen käyttäytyminen johtuu”, Nina neuvoo.

”Olen joskus sanonut, että paras turvataito, mitä aikuinen voi lapselleen antaa, on hyvä vuorovaikutussuhde. Siihen panostaminen ja sen ylläpitäminen ovat parasta lapsen suojelua myös digitaalisessa mediassa”, Nina sanoo.

Kuva: Pelastakaa Lapset ry

Ninan neuvot lapsen suojelemiseen somessa:

·  Pidä kiinni ikärajojen noudattamisesta. Esimerkiksi Facebookin ikäraja on 13 vuotta ja Whatsappin ikäraja EU-alueella on 16 vuotta. Lapset ovat kuitenkin yksilöllisiä ja usein vanhempi tai huoltaja tuntee oman lapsensa parhaiten. Vaikka ikäraja sallisi tietyn sovelluksen käytön, niin sovelluksen käyttö ei välttämättä aina sovi omalle lapselle.

·   Miettikää yhdessä salasanojen merkitystä ja keksikää yhdessä riittävän monimutkaisia salasanoja. Yllättävän monen lapsen salasana on helppo ja arvattavissa. Ohjeista lasta pitämään salasanoista yhtä hyvää huolta kuin esimerkiksi kotiavaimista. Muistuta, että salasanoja ei saa luovuttaa edes parhaimmalle ystävälle, koska silloin ne eivät ole enää salasanoja. 

·  Opeta peittämään webkamera. Aikuisen on hyvä huolehtia, että tietokoneen nettikamera on peitetty silloin, kun kameraa ei käytetä. Yllättävän monen sovelluksen kautta on mahdollista kuvata lasta hänen tietämättään.

·  Muistuta, että yhdenkään sovelluksen kautta jaettua kuvamateriaalia tai tekstejä ei saa varmuudella poistettua. Tämä koskee kaikkia somekanavia: Whatsapp, Snapshot, Instagram, Facebook. Tutustu lapsen käyttämiin erilaisiin sovelluksiin ja somekanaviin.

·  Kysele ja ole utelias.  Istu lapsen kanssa yhdessä digilaitteen ääreen ja anna lapsen kertoa ja opettaa sinulle, mitä hän digiarjessaan tykkää tehdä.

Nina Vaaranen-Valkonen

Kuva: Pelastakaa Lapset ry

Valmistunut terveydenhoitajaksi vuonna 1994, valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2013 ja kognitiiviseksi psykoterapeutiksi vuonna 2017 (Valviran hyväksymä).

Tällä hetkellä työskentelee Pelastakaa Lapset ry:ssä erityisasiantuntijana ja Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnan hotline managerina. Nettivihje on vihjepalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lasten seksuaaliseen houkutteluun (groomin), riistoon ja seksuaaliväkivaltaan liittyvistä kuvista ja toiminnasta. Laitonta kuvamateriaalia ovat esimerkiksi seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Lisäksi Nina työskentelee tällä hetkellä myös kognitiivisena psykoterapeuttina (Tmi Nina Vaaranen-Valkonen) ja ottaa vastaan ensisijaisesti traumapotilaita, jotka ovat kokeneet esimerkiksi lapsuuden kaltoinkohtelua tai seksuaaliväkivaltaa. Tekee terapiatyötä myös muiden potilaiden kanssa. 

Vapaa-ajalla harrastaa jalkapalloa, mökkeilyä, sienestystä ja perheen kanssa yhdessäoloa.