Ei uusia kontakteja vaan keskusteluapua – Eroon yksinäisyydestä kahdenkeskisten keskusteluiden kautta

Yksinäisyys on yleinen ongelma ja sen vähentämiseksi on kehitetty useita hankkeita ja toimintamuotoja keskusteluryhmistä kerhoihin ja harrastusystäviin. HelsinkiMission Näkemys-hanke lähestyy yksinäisyyttä toisenlaisesta näkökulmasta.

Teksti: Maija Komonen

”Näkemys-hankkeemme pohjautuu kahdenkeskeiseen yksilötyöhön”, kertoo sosiaalipsykologi, yhteiskuntatieteiden tohtori ja Näkemys-hankkeen projektikoordinaattori Maria Rakkolainen.

”Helposti ajatellaan, että yksinäisyys hälvenee, kun ihminen hakeutuu toisten ihmisten seuraan. Meidän toimintamme ei tarjoa yksinäiselle kavereita, vaan keskusteluapua hankkeen työntekijän kanssa.”

Hankkeen toiminnan taustalla on tutkimustietoa.

”Hankkeen perustana on meta-analyysi, jonka mukaan yksinäisyyden juurisyy on haitallisissa ajatusmalleissa. Tätä pyritään muuttamaan kognitiiviseen terapiaan pohjaavassa tehtäväkirjassa ja  keskusteluissa.”

Itseen tutustumista viiden keskustelukerran aikana

Usein yksinäinen kokee itsensä ulkopuoliseksi ja kelpaamattomaksi porukkaan.

”Ulkopuolisuutta voi kokea, vaikka ympärillä olisikin ihmisiä ja olisi mahdollisuus tutustua heihin. Jos ulkopuolisuuden tunnetta ylläpitää haitallinen ajattelu itsestä tai muista, ei myöskään uusien ystävyyskontaktien tarjoaminen riitä poistamaan yksinäisyyttä.”

Kahdenkeskisiä ja yksilöllisesti räätälöityjä keskustelukertoja on yhteensä viisi. Niiden aikana pohditaan muun muassa sitä, mitä henkilö voisi tehdä, jotta hän olisi vähemmän yksinäinen.

”Keskitytään omaan tekemiseen. Pohditaan, millainen ihminen yksinäinen on, ja mistä hän voisi löytää samankaltaisia ihmisiä, joilla olisi samanlainen arvomaailma. Osa voi miettiä esimerkiksi vapaaehtoistyöhön hakeutumista. ”

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset aikuiset. Osallistujia on ollut kohta 100.

”Meidän ei ole tarvinnut markkinoida hanketta ollenkaan. Tieto hankkeen olemassaolosta sosiaalisessa mediassa ja hyvä medianäkyvyys on tuonut asiakkaista enemmän kuin olemme voineet vastaanottaa. Osallistujat ovat ihan tavallisia ihmisiä.”

Yksinäisyyden stereotypiat romukoppaan

”Toisin kuin stereotyyppisesti ajatellaan, yksinäiset eivät todellakaan aina ole syrjäytyneitä tai jollain tavalla epäonnistuneita. Osallistujien joukossa suurin osa on työssäkäyviä ja opiskelijoita”, Maria mainitsee.

Toisaalta vahvana elää myös ajatus, että kun ihminen näyttää menestyvältä, hänellä menee myös sosiaalisesti hyvin.

”Tähän stereotypiaan syyllistytään myös meidän palvelujärjestelmissä.”

Kolmivuotinen hanke on onnistunut yli odotusten, ja se on nyt lähestymässä loppuaan.

”Toivottavasti saamme näin onnistuneelle hankkeelle jatkoa. Jopa 70 % osallistujien yksinäisyys on vähentynyt hankkeen avulla.”

Hankkeen toteuttajat ovat kirjoittaneet myös kirjan ”Yksinäisyys – tehtäväkirja avuksesi”, joka julkaistaan 31.10.2019. Maria toivoo, että kaikki yksinäisyyttä kokevat uskaltautuisivat hakemaan apua.

”Rohkaisen, ettei tarvitse jäädä yksinäisyyden herättämään keinottomuuden  kokemukseen. Näyttää siltä, että yksinäisyyteen voi vaikuttaa.”


Maria Rakkolainen

  • Sosiaalipsykologi, yhteiskuntatieteiden tohtori
  • Näkemys-hankkeen projektikoordinaattori HelsinkiMissiolla sekä yksi hankkeeseen perustuvan ”Yksinäisyys – tehtäväkirja avuksesi” –kirjan kirjoittajista.